Risk Analizi ve Değerlendirmesi

4857 sayılı İş Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız; tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayanların değerlendirilmesi, risklerin kontrol altına alınması, kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Risk değerlendirmesi çalışmaları, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuz hazırlanmasıdır. Bu amaçla işyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin değerlendirilmesi çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar esnasında işyerleri bölümler halinde incelenerek

a) İşyerinde yapılan ya da Yürütülen işler
b) Proses gereği yürütülen işlemler
c) Kullanılan Maddeler
d) Makine ve Donanımlar
e) Kişiler
f) Organizasyonlar
g) Çevre
h) Etkileşimler
Tespit edilerek Risk değerlendirme kılavuzu hazırlanır. Risk değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra , Risk değerlendirme tablolarına göre, eksik olan önlemlerin alınması sonucunda risk puanlarının makul seviyeye düştüğü görülecektir.İşyerlerimiz de Risk Değerlendirmesi çalışmalarını tüm gelişmiş ülkeler ve A.B. ülkeleri gibi yaygınlaştırmak temel ilkemiz olmalıdır.Ancak bu sayede , iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek mümkün olacaktır.

TABLO : 1 RİSK MATRİSİ

SONUÇ
OLASILIKÇOK CİDDİ
5
CİDDİ
4
ORTA
3
HAFİF
2
ÇOK HAFİF
1
ÇOK YÜKSEK
5
YÜKSEK
25
YÜKSEK
20
YÜKSEK
15
ORTA
10
DÜŞÜK
5
YÜKSEK
4
YÜKSEK
20
YÜKSEK
16
ORTA
12
ORTA
8
DÜŞÜK
4
ORTA
3
ORTA
15
ORTA
12
ORTA
9
DÜŞÜK
6
DÜŞÜK
3
KÜÇÜK
2
ORTA
10
ORTA
8
DÜŞÜK
5
DÜŞÜK
4
DÜŞÜK
2
ÇOK KÜÇÜK
2
DÜŞÜK
5
DÜŞÜK
4
DÜŞÜK
3
DÜŞÜK
2
DÜŞÜK
1

 

TABLO : 2 SONUÇ - EYLEM MATRİSİ

SONUÇEYLEM
20,25,15,16KABUL EDİLEMEZ RİSK
Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
8,9,10,12DİKKATE DEĞER RİSK BU
risklere mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
1,2,3,4,5,6KABUL EDİLEBİLİR RİSK
Acil tedbir gerekmeyebilir